View All Household Data
Total Records: 1
ID सर्भेक्षण गर्न स्थानीय तह प्रदेश जिल्ला टोलको नाम हालसालै घरमा आउनुभएको Actions
4 Prakash Rai कीर्तिपुर नगरपालिका बागमती प्रदेश काठमण्डाै Tyanglaphat View