View Travelled Summary
वार्ड काठमाण्डौंबाट मलेसियाबाट खाडी मुलुकबाट द. कोरीयाबाट जापानबाट अमेरीकाबाट युरोपबाट अष्ट्रेलियाबाट भारतबाट चीनबाट अन्य
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0